Petice  
NEBERTE NÁM 
HOKEJ !
My, platící koncesionáři, žádáme vedení Českého rozhlasu, aby byl pořad S mikrofonem za hokejem zachován minimálně v té délce a úrovni, jako měl v roce 2001.

Máme za to, že sport, zejména hokej, patří k nehmotnému bohatství našeho národa. Přesto je mu věnováno mizivé procento vysílacího času veřejnoprávního rozhlasu, financováného převážne z koncesionářských poplatků. Chceme, aby bylo sportu věnováno podstatně více času.

Jedině rozhlas a televize mohou přinést sportovním příznivcům zážitek srovnatelný s přímou účastí na sportovním dění. Toto nelze nahradit tiskem ani jinými médii. Přímý přenos by měl mít ve vysílání vždy absolutní přednost.

Pokud odpovědní lidé v ČRo nejsou schopni toto uznat a hodlají přes veřejné protesty sport nadále diskriminovat, žádáme, aby odstoupili nebo byli odvoláni ze svých funkcí!

Opravdoví Hokejoví Fanoušci
Dokumenty
ke stažení
a vytištění


Adresováno Radě Českého Rozhlasu a řediteli Václavu Kasíkovi
Média a hokej
Nejnovější
    (SMZH na ČRo)

Naše ČT
N@VA
Galaxie
Internet
ČRo
Diskusní fórum
OHlasy OHF

Polemika s ředitelem ČRo

(22.10.2003 Roj) Přátelé, dostali jsme další dopis, tentokrát od samotného ředitele Václava Kasíka. Plné znění je na zde. Jelikož se domnívám, že jde o věc veřejnou, rozhodl jsem se komunikovat veřejně. Ostatně mi nic jiného nezbývá, mechanickou poštu používám pouze jednosměrně a ani to ne vždy :-)
Je velmi positivní, že nám pan ředitel odpověděl, bohužel jeho odpověd, po formální stránce brilantní, nese v sobě příliš mnoho prvků zavánějících demagogií. Proto volím cestu odpovědi formou otevřeného dopisu.

Vážený pane řediteli Kasíku,

Děkuji za odpověď a dovolte mi, abych se k ní vyjádřil a zároveň Vám tím přispěl k lepšímu pochopení, o co nám v celé akci šlo.

Váš argument, který lze zobecnit větou "Nemůžeme vysílat pořad A, protože na jeho původním místě vysíláme pořad B" by byl možná úsměvný, kdyby mi silně nepřipomněl logiku praktikovanou před více než 14 lety. Pokud byste jej myslel vážně, znamenalo by to, že hokejové příznivce považujete za skupinu hlupáků, kteří si myslí, že před začátkem "mikrofonu" se vysílá ticho.
Ponechme stranou to, že se tím hokejoví příznivci mohou cítit dotčeni a že mnohem méně by je uráželo, kdyby se od kohokoliv z kompetentních lidí dozvěděli , proč došlo k onomu nepochopitelnému posunu. V roce 2002 jsme byli prostě postaveni před hotový fakt, že pořad, který má jednu z nejdelších tradic, začne o 40 minut později. Bez jakéhokoliv vysvětlení. Pardon, pan Šulc to zde ex post vysvětloval, jsa k tomu donucen vzrůstající vlnou nespokojenosti, leč jeho vysvětlení jsme věcně a logicky vyvrátili. Na což on posléze nereagoval.
Uvědomte si, prosím, důležitý fakt. "S mikrofonem za hokejem" je pořad, který informuje o aktuálním dění. Jeho vysílací čas je dán objektivně, jakmile jej změníte, už to nebude aktuální informace, ale stane se z toho žánrový sportovní pořad, tedy to, čím se obhajujete ve svém dopise. Váš výčet žánrových sportovních pořadů, který rád doplním o výborný pravidelný rozhovor v 8.25 hod, proto nemá k našemu problému žádnou relevanci. Jde o vyvažování jahod zavařeninou.
Právě proto jsou v originálním textu Petice zvýrazněna slova "přímý přenos"!

Vám se zdá termín "diskriminace sportu" neadekvátní?
Vysvětlím Vám, proč na něm musím trvat.
Český rozhlas vysílá na nejméně čtyřech okruzích 24 hodin denně (promiňte, jestli jsem některé zcela neopomněl). Vltava, Praha, Regina a "Šestka" mají pevná vysílací schemata, t.j. většinu času se vysílají pořady různých žánrů. Na Vltavě je to převážně kultura, na "Šestce" publicistika doplněná politickým zpravodajstvím. O žádném sportovním žánrovém pořadu na těchto okruzích nevím.
Jediný Radiožurnál se věnuje aktuálním událostem a jeho vysílací schema není tak pevně sešněrováno. Proto také dokáže nejrychleji reagovat. Není pravda, jak ve svém dopise uvádíte, že "sport je jediným žánrem, kvůli kterému se mění programové schéma". Jakákoliv aktuální událost změní programové schema, bez ohledu na "žánr". Jen tak zpaměti uvedu příklady: Dobročinné koncerty (žánr hudba), summity (žánr politika), atentáty a války (žánr horror), povodně (žánr příroda), výročí 21.8. (žánr historie). Kvůli všem těmto událostem se měnilo vysílací schema a nikdo ze sportovních příznivců se nad tím nepohoršoval, neboť je to zcela přirozené a vyplývá to z charakteru Radiožurnálu. Stejně jako je přirozené změnit vysílací schema kvůli sportovní události.
Asi nikdo z nás hokejových fanoušků nebude mít nic proti tomu, když komentování hokeje bude muset ustoupit zprávě o zřícení letadla nebo pádu vlády. To by nikdo z nás diskriminací nenazval.
Ale vaši podřízení (za které bohužel odpovídáte) udělali to, že primární poslání radiožurnálu - aktuální informování , muselo ustoupit publicistice, sám jste tak Radiofórum definoval! Publicistické Radiofórum se přitom může vysílat kdykoliv, dokonce by nebyl problém přesunout ho na publicistický kanál. Politici si udělají čas pro studio vždy, když chtějí. Vedlejším důsledkem bylo posunutí obou pořadů do pásem s menší poslechovostí, což podle mého názoru uškodilo oběma. Ironií pro odlehčení budiž fakt, že Český rozhlas vysílá vlastně dva publicistické pořady souběžně na "jedničce" i "šestce", čímž konkuruje sám sobě a fanoušky publicistiky staví do neřešitelné situace.
Na okraj uvádím, že mám dojem, že se kdosi dlouhodobě snaží změnit Radiožurnál v jakousi "druhou Prahu". Ale to sem nepatří.

Na závěr k pozitivním věcem: Svět se vyvíjí a s tím je patrný trend, že začátky zápasů se posunují směrem k pozdější denní době. Což má za následek, že se posunují i konce, stále častěji se stává, že zápas skončí mezi 20.00 a 20.30. Proto nás velmi potěšilo, že v sobotu 18.10. byl náš "mikrofon" prodloužen až do půl deváté.
Ano, to je krok správným směrem!!! Pokud to bude změna trvalá, troufám si říci, že to by vyvážilo loňské přehmaty. Protože slyšet konec zápasu je pro nás důležitější, než začátek. Zvláště, když se konečný výsledek nedozvíme ani v TV zpravodajství. Tento krok by dokonce mohl zlepšit nízkou poslechovost po 20. hodině.
Současně musím přiznat, že během roku pozorujeme jistá drobná zlepšení, o některých píšete ve svém dopise.
Nevím, nakolik jsou tyto nenápadné změny vyvolány i naší akcí, klidně dál tvrďte, že "není potřeba petic", ale na tom nezáleží. Důležitý je výsledek, aby se hokej dostal na místo, které mu náleží.
Věřím, že jsem Vám pomohl lépe se orientovat v požadavcích koncesionářů.

S úctou
Roman Kučera
roj@ohf.cz

Vrátí nám hokej!(?)

(30.9.2003 Roj) Zlí jazykové tvrdili, že jsme se na to vykašlali. Nevykašlali! Jen jsme vyčkávali na ten správný okamžik :-) A ten nastal!!
Petice "NEBERTE NÁM HOKEJ" vrcholí. Nastalo finále. Fáze A, tj. sbírání podpisů, dospěla ke konci.

vchodJeden můj kamarád, zběhlý v podobných věcech, mi poradil nejlepší strategii, čtěte dále. Zároveň mi potvrdil, že petice nemá žádnou dobu vypršení, že je možné ji sbírat klidně celý život. Tak doufám, že jsme to neuspěchali :-)

Do akce nás vyrazilo pět, sraz byl před Českým rozhlasem. Začala fáze B. Heřmánek vzala svůj legendární transparent, tak jsme nelenili a vyvěsili ho na mřiž přimo u vchodu. Tam jsem, já bláhový, udělal slavnostní fotku posledního podpisu, který patřil Liborovi z Hradce. S Liborem jsme se totiž v době nástupu laviny ještě neznali, proto jeho signatura v balíku chyběla.
podpis
Po důkladném sečtení a nekompromisnim vyřazení všech podezřele vypadajících podpisů (typu Marihuana rulez) jsem dospěl k čislu 2678 signatářů. Jsou mezi nimi podpisy Josefa Augusty, Roberta Záruby, mnoha kompletních extraligových mužstev. Jako perličku uvádím, že mi ještě v letošním červenci přišla obálka s několika podpisy.
Ale jeden podpis je pro mě zvlášť zavazující. Poslal mi ho z Madridu i s průvodním dopisem Šíma (Jan Šimek), autor skvělých reportáží zpoza oceánu. ŠímaV těchto dnech si připomínáme první výročí jeho tragické smrti...  Chtěl jsem si jeho podpis nechat na památku, ale pak jsem si uvědomil, že nemůžu. On to přece podepsal proto, aby ten podpis posloužil dobré věci. A tím pádem se musí přidat k ostatním a odevzdat, Šíma by to tak chtěl.

vrátniceVešli jsme dovnitř a na vrátnici jsme se začali ptát, kam se odevzdávají petice:-) Tedy, přesněji řečeno, chtěli jsme řediteli Kasíkovi předat papír, na kterém byl text petice, oznámení o počtu signatářů a informace o tom, že originály podpisů budou předány petičnímu výboru Poslanecké sněmovny. A to si nechat potvrdit, kdyby to v ČRo chtěli nějak zatlouct.
Pánové z vrátnice byli velmi ochotní a když se dozvěděli, o co jde, chtěli hned podepsat taky! Způsobili tím sice čáru přes rozpočet, protože mnou udávaný počet podpisů byl od té chvíle už o tři menší, ale to je v toleranci :-) A Liborův slavnostní podpis tím přestal být slavnostní, respektive přestal být poslední :-)

Po celou dobu jsme se snažili vzbuzovat rozruch, aby přijela TV n@va, aby cvakaly foťáky, přes lesy mikrofonů se prodírali senzacechtiví novináři, CNN, popřípadě aby přerušili vysílání rozhlasu. Leč, efekt byl o něco slabší, cvakaly foťáky jenom naše, přesto jsme ještě v průběho fáze B přidali pár dalších podpisů od zcela náhodných kolemjdoucích.
převzetíKdyž si pro papír přišla sympatická a nerada se fotící sektetářka pana generálního, byla fáze B úspěšně završena. Petice byla odevzdána svým adresátům.
Nastala fáze C.
Celý tlustý stoh podepsaných archů se musel donést do Parlamentu.  Stručně připomínám, že pachatelé - pánové Pícha a Šulc se zodpovídají  řediteli Kasíkovi, ten se zodpovídá Radě ČRo, která je volena Poslaneckou sněmovnou. Tudíž jsme šli rovnou ke kováři, do Sněmovní ulice na Malé Straně.
Cesta proběhla v pohodě, protože nás hřál pocit dobře konané práce :-) V hlavní vrátnici sněmovny nás poslali do jiné budovy, kde sídlí petiční výbor. Bohužel bylo už po 17. hodině, což znamená, že jsme přišli "po zavíračce". Takže příště, až budete odevzdávat petici, stihněte to pro jistotu do čtyř :-)

Nakonec jsem to odevzdal druhý den sám, což už nebylo tak zábavné. Paní Křičková ode mě všechno převzala, potvrdila a slíbila, že do 30 dnů mi bude oznámeno, co a jak. A tady máte důkaz:
dukaz

Odpověď poslankyně

A máme to tu! Dnes, v úterý 30.9. mi přišel dost povzbudivý dopis od poslankyně Hany Orgoníkové, která si vzala naši petici na starost. Doufám, že nic špatného neprovádím, když ho zveřejňuji. Udělal mi fakt radost!
To jsem zvědavý, jestli se ledy pohnou :-)

I když - ono se to ve vysílání asi už trochu projevuje a jsem si jistý, že sporťáci v ČRo o věci vědí. Třeba dneska se v Mikrofónu nezapomněli zmínit o dlouholeté tradici tohoto pořadu a o tom, že se za posledních 10 let nevysílal jen jednou - 11.9.2001.
A kolečko po Radiofóru je drobátko důkladnější a po zprávách ve 20:00 taky. Nebo se mi to jen zdá? :-)

Petice v Poslanecké sněmovně

(1.10.2003) Petice byla dne 9.9.2003 předána řediteli ČRo ing. Václavu Kasíkovi a o den později byly originály petičních archů předány petičnímu výboru Poslanecké sněmovny. V zákonné lhůtě 30 dnů od dne doručení přišla odpověd od poslankyně Hany Orgoníkové, kterou tímto zveřejňuji:
Praha 25.září 2003
Č.j. 162/P/03
Vážený pane inženýre,
petičním výborem jsem byla pověřena, abych se zabývala vaší peticí "Neberte nám hokej". Především bych chtěla uvést, že mne Vaše aktivita velmi potěšila a mám radost, že Český rozhlas má posluchače, kteří mají radi český hokej, mají stále rádi atmosféru přímých přenosů a fandí sportu.

Jako poslanci nemůžeme rozhodovat o tom, zda konkrétní sportovní program má být zachován. Stejně jako Vám, tak i nám ale záleží na tom, aby Český rozhlas plnil svoji veřejnoprávní funkci a k té jistě patří i podpora sportu.
Požádala jsem proto generálního ředitele Českého rozhlasu, pana Ing. Václava Kasíka, aby mi sdělil své stanovisko k Vašemu požadavku. Jakmile požadovanou informaci obdržím, pokud jeho stanovisko bude kladné, budu Vám jej intimovat, případně jsem ochotna se s Vámi sejít k osobnímu jednání k této záležitosti.
S pozdravem
Ing Hana Orgoníková

Lavina z Kunětické hory

Heřmánek vyrobila plakát (18.1 Strizla) ...přesně tak by se dal popsal způsob šíření petice. Vše tedy začalo v Pardubicích (tam je ta hora :-), a to už vloni. Dá se říct, že MS "20" si nemohlo vybrat vhodnější termín, než když OHF rozjíždí svou petici. ...že by kontakt Pana Roje & Pana Reného? :-)
Rozpoutala se letáková kampaň, transparentová kampaň, internetová kampaň - a mělo to svůj úspěch! Za jeden týden mistrovství se v městě perníku posbíralo více než 3000 podpisů! Už tady začala meziserverová spolupráce - k OHFákům Střízlíkovi a Heřmánkovi se přidali chataři z hokeje.cz Peruán(Hans) a Hubik. Vše samozřejmě z povzdálí své press kabinky organizoval Roj. Byl pověřen zásadním úkolem, kopírováním prázdných archů! :-) Archy se opravdu plnily velice rychle, pardubický kotel, to je hlava na hlavě a tak stačilo poslat arch s propiskou a o padesát metrů vedle si jej plný vyzvednout. :-)
Náš začátek podpořila Heřmánek se skvělým transparentem a zejména pan Dusík, jehož jediná zmínka v TV o petici rozpoutala opravdové peklo. Stačilo jít s archem po chodbě a lidé nás sami zastavovali a podepisovali. Rozjezd petice se tedy opravdu povedl. :-)

V Pardubicích se posbíraly hvězdné podpisy Roberta Záruby, Vládi Martince, Ládi Lubiny, Dušana Salfického, Libora Barty a obou federálních dvaceťákových reprezentací :-)

Po krátkém intermezzu v Řečanech nad Labem (hokej.cz - Bony) a Kolíně (Hubik) pokračuje petice po kolejích až přímo pod nos vedení ČRo. Praha přijala petici s radostí, Pražané vyšli do ulic s jejich Parkery a jali se též přidat své jméno, adresu a podpis.
Do Paegas Areny se dostal náš transparent na TV utkání Sparta-Vítkovice. Nevím teda přesně kdo ho tam dal, ale byl vidět naprosto skvěle! :-) (byl to Vrátínek - pozn. roj) O týden později tam Peruán sehnal podpis Dr.Bubna :-))
Na Slavii se petice ujala velice rychle, pan manažer Blažek nechal vyhlásit výzvu v rozhlase a tak se za chvíli z Edenu stalo další petiční doupě :-)
Peruán byl hodně aktivní, a tak petici zavezl až do Karlových Varů, kde nechal podepsat celý A tým :-)
Plzeň a Budějovice jsou prý už taky pod vlivem, nedávno mi to psal ada na chatu :-)

Mufata a Stinger zavezli petici až na Dálný Východ, do Vítkovic. Palác kultury a sportu se rychle chytl a prý je tam velký zájem :-) Poděkování patří i bushovi, který také sbírá o 106 :-)

Vydržet!!!

Vyrábíme transparenty

(16.1. roj) Přátelé, jistě se vám již stalo, že jste dostali náhlou myšlenku :-) A k tomu chuť sdělit ji nejlépe celému světu. Jedním z efektivních způsobů, jak to provést, je vyrobit nápis - transparent. Nyní je to aktuální s peticí Neberte nám hokej, ale i jindy vám mohou přijít vhod rady, co takový transparent obnáší.

Jako základ poslouží jakákoli jednobarevná látka. Může být i prostěradlo, ale pak vám bude líto trasparent likvidovat, abyste měli na čem spát :-) Dá totiž dost práce, jak se ještě přesvědčíte.
Nejlevnější materiál, co jsem objevil, byla podšívkovina v Bílé labuti. Metr za 70Kč. Šířka je standardně 140 cm. Podšívkovina je plně syntetický ohavný materiál, lehce narůžovělý. Má výhodu v tom, že na ní drží obyčejná isolepa, ale jinak je celkem nepříjemná na omak. Předpokládám, že nebudete mít štěstí a seženete jen o něco dražší bavlněnou látku bílou za 89,- metr. Barvené jsou ještě o malinko dražší.
V této fázi si rozmyslete, jak velký má být váš výtvor. Čím je větší, tím lépe je vidět, ale budete mít starosti s jeho umístěním. Mně se osvědčila výška asi 130cm, vycházející z obvyklé šířky 140. Šířku celého transparentu volte podle nápisu, může být 1,5 až 5 metrů.
Nyní přijde to nejpracnější, výroba nápisu. Písmenka si načrtněte lehce tužkou, abyste nezjistili, že musíte transparent nastavovat, takové "M" dokáže nápis neuvěřitelně roztáhnout.:-)
Čím psát? Jde to čímkoliv, ale zde jsou tipy, jak to udělat bez problémů. Pamatujte, že většina obyčejných barev po zaschnutí ztvrdne, což je neblahé.
Speciální barva na textil se prodává v papírnictví. Tato barva se nerozpíjí a zůstává pružná i po zaschnutí. Ale malá pixlička stojí přes 70 Kč. Jednotlivě k mání měli jen stříbrnou a zlatou, ostatní barvy měli jen v sadě za 350. Proto jsem vedle v drogerii koupil černou barvu na kůži ve spreji. Stojí asi 80Kč a měla by s rezervou vystačit na velký transparent. Pozor, při stříkání se propíjí do podkladu!
Písmenka se dají vytvořit i z lepící pásky. Heřmánek použila klasickou "kobercovku", která se dobře poddává, když plachtu potřebujete složit. Rulička stojí přes 50Kč a možná vám jedna nebude stačit. Levnější varianta je páska fóliová, kde je na jednom kolečku namotáno více metrů. Ale na bavlně nedrží tak dobře a při skládání se láme.
Pokud chcete mít písmena hodně velká, je možné je vystřihnout z látky a našít. Tato technologie byla použita na slavný xRadisův transparent OHF (bílá písmena na tmavomodrém podkladu)
Nakonec provedeme finální úpravu, aby nám transparent déle vydržel a snadněji se instaloval na vhodná místa. Okraje látky se zahnou a zašijou. Na horní hranu se našijou tkalouny, aby bylo možné ho rychle uvázat např. na zábradlí. Z tkalounů lze udělat očka, si 10 cm dlouhá. Očky lze pak podle situace na místě provlést drátěný háček, tyčku, tkaničky na další uvázání. Tkalouny stačí 2 v rozích a na každých asi 80cm další na hraně.
Přeji úspěšnou davovou manipulaci! :-)

Dokumenty ke stažení a vytisknutí (podpisové archy) jsou na linku vpravo nahoře. (ohf.cz/petice/dokument.html)

Všechny články z poslední doby o kause S mikrofonem za hokejem jsou na ohf.cz/media

Josef Augusta je s námi!

(9.1. roj) Dnešním dnem se trenér trojnásobných mistrů světa pan Josef Augusta stal signatářem petice Neberte nám hokej. Šťastným sběračem podpisů byl jihlavský Netraider. Gratuluju a varuju, jestli ten arch někam zašiješ, vlstnoručně tě uškrtím :-)

Prolomil Robert Záruba bariéru?

(7.1.Roj) Je to zvlášní. V Česku je pro mnoho novinářů i vydavatelů tabu psát o jiných novinách a mediích. Přitom v Evropě a USA je to docela běžné. Existuje dokonce spousta periodik, která nepíšou o ničem jiném, než o jiných periodikách.
Příčiny stavu v Česku mohou být dvě:
  • 1. Etické zábrany nedovolují novinářům kritisovat konkurenci - své kolegy
  • 2. Náš píseček je tak malý, že chtějí být všichni se všemi zadobře, protože nikdy nevíte, kdy a kde budete žádat o zaměstnání.
Ať tak, či tak, bereme to jako fakt, proto jsme se nesnažili sbírat podpisy mezi novináři.
Jenže se stalo něco, co nás ohromilo. Robert Záruba se sám nabídl, že podepíše petici, dokonce se napsal jako první na nový arch!
Jeho příkladu následovali někteří další, bohužel jsme nestihli obejít více lidí, dokud měli relativně čas před zahájením finále.
Ale mohl by to být průlom. Uvidíme. Je třeba si uvědomit, že Robert je taková hvězda, že dobře ví, že zaměstnání sežene kdekoliv a kdykoliv :-)
Děkujeme!

Užitečné rady k petici

(4.1.2002 roj) Nečekejte, že si lidé půjdou stoupnout místo hokeje do fronty, aby mohli podepsat petici. Také o přestávkách mají jiné starosti - vystát frontu na párek (pivo) a sníst ho, než začne další třetina. Proto vše záleží na tom, najdou-li se ochotní dobrovolníci, kteří budou aktivně sbírat podpisy.

Sám jsem v Pardubicích zjistil zhruba toto: Na jeden podpis potřebudete čas od půl do jedné minuty. Nejhorší je to v případě, když  lidé nevědí, o co jde. To pak musíte každému stručně vysvětlit situaci, dát přečíst leták. Mnohem lepší je, když na stadioně visí transparent. Lidé jsou zvědaví, co ten nápis znamená a ústním podáním se zprava rozšíří po celém stadionu. Úplně nejlepší je, když petice nalezne pochopení u vedení klubu a stadionu. Pak se akce vyhlásí místním rozhlasem a sběrači podpisů mají ulehčenu práci. Lidé se sami předbíhají, aby mohli podepsat :-)

Teď trochu počtů. Za 15 minutovou přestávku získá 1 sběrač asi 20 podpisů. Sám jsem zjistil, že z 10 oslovených diváků odmítli tak 1 - 2 lidi. Takže lidí ochotných podepsat je nejmíň 3000(třitisíce!) na každém stadionu. Co z toho plyne? Potřebujeme co nejvíc ochotných sběračů! Na každém stadioně to chce nejméně 5 lidí v terénu!! To už je 100 podpisů za přestávku, něco před a po hokeji, takže 300 podpisů za zápas. Pořád to není moc, co?

U míst k sezení je možné sbírat podpisy i během třetiny. Prostě pošlete podpisový arch s pevnou podložkou a propiskou (na provázku). Dejte pozor na to, aby se arch neztratil, byla by to škoda. Snažte se mít arch neustále v dohledu. Na podložku můžete napsat, ať ji diváci posílají vedle v řadě, nikoliv nahoru a dolů. Lépe se tak udrží přehled a zajistí se, aby se arch dostal postupně ke každému divákovi. Můžete posílat několik archů v několika řadách současně, ale je to náročné na propisky :-)
Velmi žádoucí je, když navážete spolupráci s klubem. V Pardubicích na MSJ byli pořadatelé přísní, šlo o mezinárodní akci. Přesto na naši akci hleděli s pochopením a nakonec jsme dostali požehnání od vedení pořadatelské služby, takže Heřmánka a Střízlíka pouštěli i na místa, kam neměli lístky :-) Neváhejte a kontaktujte vedení u vás!

Podepsané archy opatrujte jako oko v hlavě! Nejlepší je, když máte na stadioně základnu, stánek, sběrné misto. Vybavte ji dostatečným množstvím prázdných archů, letáků a propisek. Do terénu si berte tak 5 prázdných archů. Jakmile se arch zaplní 30 podpisy, doneste ho hned na základnu. Na základně může být též stálá služba, která sbírá podpisy od diváků, kteří sami přijdou. Ale ze zkušenosti vím, že pokud někde jen tak leží nějaký papír, nikdo ho nepodepíše.

Možná se vám podaří, že petici podepíší hromadně všichni hráči a vedení klubu. Snažte se, aby jejich podpisy byly pohromadě na 1 nebo 2 arších. Na zadní stranu archu potom napište "Hráči (vedení) HC ..." Zadní strany archů nám budou sloužit pro tyto informace, abychom se nesnažili zbytečně kontaktovat kluby a osoby, které už podepsaly.
Též se jistě některým z vás podaří získat podpis nějaké veřejně činné osoby. Starosty města, významného podnikatele, ředitele... I v tomto případě se jich zeptejte, můžete-li na zadní stranu uvést, že se jedná o starostu Kladna, majitele cestovní kanceláře Fischer :-) A napište to tam! Podpoří to naše argumenty!

Není to sranda, co? Než seženeme 100000(stotisíc!) podpisů, bude to fuška. Ale myslím si, že v naší hokejové vlasti existuje nejméně tolik lidí, ochotných podepsat. Jde jen o to, vytvořit systém, kterým ty podpisy dostaneme na správná místa. Bude to běh na dlouhou trať. Čím víc nás bude, tím dřív ten běh vyhrajeme.
Neberte to jako nějakou akci organisovanou "shora". Nebude žádné slosování, žádná letenka na OH. Budeme mít jenom jeden zachráněný pořad v rádiu, který poslouchali už naši tátové, který přežil všechny politické systémy. Budeme mít pořad, o kterém se jako o jediném u nás bude vědět: "Toto je pořad, který si vybojovali hokejoví fanoušci." A to stojí za tu námahu a oběť.

Nová strategie

(2.2.) Nyní je třeba zaměřit se na zajištění sběrných míst. Zjistili jsme, že k podpisu není třeba nikoho přesvědčovat, všichni rádi podepíšou. Problém je v tom, že drtivá většina lidí, kteří mají zájem podepsat, neví, kam mají jít, na koho se obrátit. Toto je třeba řešit!
Nejpřirozenějším místem jsou stadiony. Domluvte se s fanklubáky, s prodejnami sportovních suvenýrů. Lze využít sportovní i jiné bary, restaurace, sázkové kanceláře.
Až budete mít dost popsaných archů, můžete je odeslat poštou nebo zavolat a my si přijedeme.
Nové verse letáku jsou zde (HTML = ohf.cz/petice/letak.html)
Verse pro MS Word, která se lépe tiskne, je zde (RTF - i pro Linux! = ohf.cz/petice/petletak.rtf)
Verse, která je bez loga, šetří inkoust, ale není tak hezká, je zde (ohf.cz/petice/petletpl.rtf)
Pokud máte vytištěné starší verse letáku, nevadí, klidně je nechávejte kolovat dál. Ale nové verse lépe vystihují aktuální situaci.

Petiční archy doznaly také jednu změnu. Vpravo nahoře je kolonka "Sběrné místo:" Sem napište, které sběrné místo vyplněný arch sebralo a odevzdalo dál ke zpracování. Nevyplňujte čísla archů, ta se vyplní až před odevzdáním přímo adresátům petice!
Vyhlašujeme tímto tajnou soutěž o nejúspěšnější sběrné místo! :-)
Prázdné petiční archy si stáhněte zde (RTF = ohf.cz/petice/petarch.rtf).
Můžete hned tisknout, nebo si je můžete mírně graficky upravit, abyste dali svému sběrnému místu osobité kouzlo :-)

Nebuďte zbrklí, akce neskončí za týden! Sbírat se bude nejméně měsíc! Je to na vás!

Petice v dalších městech

Heřmánek a Střízlík nasbírali 90% podpisů v Pardubicích! (29.12.2001 roj) Dobré zprávy! V Plzni bylo vytvořeno sběrné místo. Během extraligového zápasu byla petice zmiňována v místním rozhlase a text vyjde i v klubovém zpravodaji.
Zdá se, že i ve Vítkovicích bude nějaká akce. Též Jihlavský fanclub se ujal sběru podpisů.
Je třeba akci koordinovat. Všichni, kdo mají zájem sbírat podpisy, kontaktujte nás. Emailem nebo mě na číslo 0603 268 338.
 
Vzor podpisového archu máte zde. (ohf.cz/petice/petarch.html)
Leták s vysvětlujícím textem je zde. (ohf.cz/petice/letak.html)
 
Sběrná místa
N
Jihlava: Stánek fanclubu na HZS, Tolstého 23
Pardubice: Restaurace Taxis, Štefánikova 672
Obchodní centrum Grand Pardubice, Nám Republiky 1400 (Wing shop)
Hramat Club, Dašická 1796
 

Připojte se ZDARMA!