Petice "NEBERTE NÁM HOKEJ!" Arch č:_______
   Svým podpisem se připojuji k petici "NEBERTE NÁM HOKEJ!" adresované Radě a generálnímu řediteli Českého rozhlasu, ve znění zveřejněném internetovými stránkami www.ohf.cz.
Zejména nesouhlasím s podstatným zkrácením pořadu "S mikrofonem za hokejem" odsunutím jeho začátku o 40 minut na 19:05
   
Jméno a příjmení Celá adresa (u menších obcí s PSČ) Podpis
01      
02      
03        
04      
05      
06      
07      
08      
09      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      
26      
27      
28      
29      
30      
Kontaktní adresa petice: Roman Kučera
Kamenická 15
Praha 7
Internet:
Telefon:
www.ohf.cz/petice
0603 268 338